Zasiłki zdrowotne dla nauczycieli

Zasadę przyznawania zasiłków reguluje uchwała Rady Miejskiej w Mogilnie   Nr III/26/18 w sprawie określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mogilno, korzystających z opieki zdrowotnej. Uchwała zawiera w załączniku regulamin oraz wzór wniosku.

[uchwała z załącznikami do pobrania]

 

Stypendia socjalne dla uczniów

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla ucznia zamieszkałego na terenie gminy Mogilno.

[ wniosek do pobrania]

 

Dofinansowanie doskonalenia nauczycieli

Dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli odbywa się zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie.

[wniosek oraz regulamin do pobrania]

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Dokumentacja do pobrania dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

[plik do pobrania]