Zapisy do szkół, rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/25

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas pierwszych będą prowadzone od 15-26 stycznia 2024r. Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci urodzonych w roku 2017 do  swoich obwodowych szkół.

Rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko do innej szkoły niż obwodowa zapraszamy do szkół od 5-16 lutego 2024r., wtedy rozpoczyna się rekrutacja uczniów spoza obwodu.

Rekrutacja do przedszkoli odbędzie się od 4-15 marca 2024r. We wszystkich przedszkolach zostało przygotowanych ponad 200 miejsc.

Dokumenty niezbędne do zapisania/rekrutacji dziecka do przedszkola lub szkoły są dostępne w placówkach i na ich stronach internetowych.

UWAGA

W każdej placówce: przedszkolu i szkole w wyznaczonych miejscach będą znajdowały się dokumenty do odebrania oraz skrzynka z możliwością wrzucenia wniosku dotyczącego zapisania dziecka do przedszkola lub szkoły.

Pliki do pobrania do rekrutacji na rok szkolny 2024/25 pojawią się po opracowaniu.

Oświadczenia do wniosków oraz informację w zakresie danych osobowych należy uzyskać w przedszkolu.

Wnioski można również przesyłać mailowo. Poniżej adresy mailowe przedszkoli i szkół:

Przedszkole nr 1 w Mogilniep1mogilno@vp.pl
Przedszkole nr 2 w Mogilniep2mogilno@wp.pl
Przedszkole nr 3 w Mogilniep3.mogilno@gmail.com
Przedszkole w Gębicachprzegebice@wp.pl
Przedszkole w Wylatowieprzedszkolewylatowo@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 1 i Przedszkole nr 4 w Mogilniesp1.mogilno@gmail.com
Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie i Przedszkole nr 5sekretariat@sp2mogilno.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilniesp3mogilno@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa w Gębicachspgeb@onet.pl
Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Padniewiepadniewo@pro.onet.pl
Szkoła Podstawowa we Wszedniuspwszedzien@gmail.com
Szkoła Podstawowa w Strzelcachsps1@wp.pl
Szkoła Podstawowa w Kwieciszewiespkwieciszewo@gmail.com