Pierwsze zajęcia zawieszone w szkołach -SP3 i SP2 w Mogilnie

Po raz pierwszy w tym roku szkolnym 2020/21 zajęcia w naszych placówkach zostały przeniesione z formy bezpośredniej na zdalną. Jednocześnie dotknęło to nasze dwie szkoły: SP nr 2 w Mogilnie, gdzie zajęcia zostały zawieszone w 2 oddziałach klas oraz SP nr 3 w Mogilnie, gdzie zajęcia zostały zawieszone w systemie stacjonarnym tylko na jeden dzień 9 października 2020r. Uczniowie tych 2 klas SP2 i SP nr 3 przeszli na nauczanie zdalne. Przyczyną zmiany formy zajęć było podejrzenie zakażeniem wirusem COVID-19 uczniów i jednego z nauczycieli.

Z informacji, które dotarły do nas w dniu 12.10.2020r. obie placówki wróciły do tradycyjnego nauczania.