Pokój Patronki w Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie

Patronka Dwójki Maria Konopnicka doczekała się własnego pokoju, który zaaranżowano w sposób przypominający epokę, w której żyła. Można w nim dowiedzieć się jak i co tworzyła słynna autorka oraz obejrzeć prace plastyczne uczniów do utworów Patronki a także barwne wydania utworów dla dzieci.

Pokój Marii Konopnickiej jest miejscem popularyzacji dorobku literackiego tej pieśniarki ludu polskiego również dla dzieci z pozostałych placówek oświatowych Gminy Mogilno.

Uroczyste otwarcie Pokoju Patronki nastąpiło 24.01.2020r. Przecięcia wstęgi dokonali:
Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński – Absolwent Dwójki,
– Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół SP2 – Józef Popiel,
– Przewodnicząca Rady Rodziców – Joanna Majchrzak
– Dyrektor szkoły – Aleksandra Zielińska-Duda.

informacja i zdjęcia: SP2 w Mogilnie