Projekt unijny „Idę do przedszkola”

Gmina Mogilno, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie oraz Przedszkole nr 4 w Mogilnie funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mogilnie realizowało w okresie od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r. projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej „Idę do przedszkola„.

Wartość projektu 596tyś. zł

44 nowe miejsca przedszkolne

nowe wyposażenie sal przedszkolnych

monitory interaktywne

zajęcia logopedyczne i terapeutyczne

plac zabaw

W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie w roku szkolnym 2018/19 funkcjonowała jedna grupa przedszkolna. Na parterze budynku wydzielono jedno skrzydło dla grupy przedszkolnej oraz klas I-III. W roku 2019/20 została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Mogilnie o utworzeniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilnie (przekształcona z Gimnazjum w Mogilnie) oraz nowo utworzone Przedszkole nr 4 w Mogilnie.

Gmina Mogilno wraz z Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Poddziałania RPKP.10.02.01 Wychowanie przedszkolne o dofinansowanie funkcjonowania przedszkola przez okres jednego roku. Kwota projektu wyniosła 596 tyś. zł.

W ramach projektu otrzymano dofinansowanie w wysokości 85% na: wynagrodzenie pracowników, wyposażenie przedszkola, zakup zabawek i monitorów interaktywnych, wyżywienie dzieci w okresie 10 miesięcy, prowadzenie zajęć terapeutycznych i logopedycznych oraz plac zabaw.