Szkolne Pakiety Multimedialne OSE

Szkoły Podstawowe w Gębicach, Wylatowie, Padniewie, Kwieciszewie i Wszedniu otrzymały po 25 zestawów tabletów z klawiaturami i kartami SIM. „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem. Wartość dostarczonego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 19 725,00 zł netto, 24 261,75 zł brutto dla każdej ze szkół. Pięć szkół z Gminy Mogilno otrzymało wsparcie w kwocie prawie 125 tyś. zł. Sprzęt IT został użyczony szkołom na okres 5 lat. Prawdopodobnie po tym okresie sprzęt zostanie przekazany na własność szkołom.