Uczniowie wrócili do szkół – 1.09.2020r.

Po najdłuższej przerwie trwającej ponad pięć miesięcy uczniowie wrócili do szkół, a dzieci do przedszkoli. Rok 2020 przejdzie do historii oświaty, jako jeden z najbardziej nietypowych. Zdalna nauka, która była odmieniana przez wszystkie przypadki, przechodzi do historii, ale tylko w szerokim spektrum całej Polski. Mamy nadzieję, że region Mogilna, naszej Gminy, zostanie ominięty i nie będzie stref żółtych, czy też czerwonych.

Dzieci i uczniowie oraz nauczyciele wrócili z ogromnym zapałem do szkół i przedszkoli. Na twarzach uczniów widać radość i chęci do nauki w murach szkoły.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z nowych pomieszczeń wybudowanych przy sali gimnastycznej w SP nr 3 w Mogilnie. W budynku funkcjonują 4 nowe pomieszczenia dla klas I-III oraz dla uczniów klas specjalnych. Wszystkie sale zostały wyposażone w nowy sprzęt. Zakupiono pomoce dydaktyczne i wyposażenie za 60tyś. zł. Wszystkie sale posiadają tablice interaktywne lub ściany interaktywne.

Dodaj komentarz