Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w SP nr 3 w Mogilnie

Inauguracja roku szkolnego 2020/21 odbyła się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie i była połączona z uroczystością oddania do użytkowania nowej sali sportowej.

W uroczystości uczestniczyli: poseł na sejm RP Pani Ewa Kozanecka, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Melania Kranc, dyrektor SP3 Marzena Giemza, burmistrz Leszek Duszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie Paweł Molenda, Dyrektor ZOSiP Jarosław Lorek oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Aleksandra Chojecka.

Całkowita wartość projektu to: 6 419 424,13 zł. Dofinansowanie w kwocie 1 685 200,00 zł Gmina Mogilno otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.