Uroczystości z okazji 81 rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej i obrony Mogilna we wrześniu 1939r.

W piątek, 11 września 2020r. przy mauzoleum na mogileńskim cmentarzu, odbyła się uroczystość z okazji 81. rocznicy obrony Mogilna. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, szkół, instytucji oraz partii politycznych. Rys historyczny dotyczący obrony Mogilna i sytuacji społeczno-politycznej w tym czasie przedstawił nauczyciel historii ze SP nr w Mogilnie Pan Andrzej Jakubowski.

Poszczególne szkoły były reprezentowane przez poczty sztandarowe oraz delegacje, które złożyły kwiaty i znicze. (na zdjęciu powyżej delegacje szkolne, pierwsza delegacja z ZPS w Padniewie, zdjęcie z ZSP w Padniewie)

Pomnik Pamięci pomordowanym w obronie Mogilna, którym opiekują się uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Padniewie. (zdjęcie ZSP w Padniewie)

Szkoły z Gminy Mogilno szczególną opieką otaczają miejsca związane z naszą najnowszą historią, w tym wydarzeniami z okresu II wojny światowej. Miejsca pamięci narodowej są systematycznie sprzątane przez społeczność szkolną, w dniach rocznic zapalane są znicze i składane kwiaty. Pomnik znajdujący się na pograniczu wsi Padniewko (w kierunku wsi Wieniec) upamiętnia wszystkie ofiary II wojny światowej, ale jest też miejscem pamięci tych, którzy walczyli i polegli na początku września 1939r. w Padniewku z wojskami niemieckimi. Miejscem tym opiekują się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Padewskiego w Padniewie.