Strefa czerwona w powiecie i Gminie Mogilno

Od 17 października 2020r. Gmina Mogilno znajdzie się w tzw. strefie czerwonej. W związku z tym zostały wprowadzone nowe obostrzenia ograniczające mobilność i kontakty społeczne. Szkoły średnie z naszego powiatu przeszły na nauczanie zdalne. Przedszkola i szkoły podstawowe nadal funkcjonują, ale już zgodnie z procedurami dla strefy czerwonej.

Od 19 października 2020r. szkoły nie korzystają z pływalni. W zamian będą mięli możliwość szerokiego korzystania z infrastruktury Hali Mogilno Sport oraz od listopada z lodowiska, z zachowaniem zasad dystansu społecznego.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi na stronach internetowych GOV.PL ograniczenia w liczbie osób w autobusach nie obowiązują transportu uczniów i dzieci do przedszkoli i szkół. Przypominamy o konieczności założonej maseczki i dezynfekowaniu rąk podczas wsiadania i wysiadania z autobusu.

Tutaj można zapoznać się zaleceniami dla dyrektorów szkół i placówek w strefie czerwonej.

Do dnia 19 października 2020r. szkoły i przedszkola funkcjonuję bez dużych zakłóceń organizacyjnych. Palcówki wprowadziły procedury, które mają zapobiegać ewentualnym zakażeniom. Nadal do placówek wchodzą wyłącznie dzieci i uczniowie, a wszyscy mają mierzoną temperaturę przy wejściu i podczas zajęć. W placówce obowiązują maseczki podczas przerw oraz częsta dezynfekcja rąk. W placówkach, w których to jest możliwe, utworzono strefy. Uczniowie i nauczyciele z poszczególnych stref nie mają ze sobą kontaktu.

Organizacyjnie zakładamy funkcjonowanie szkół i przedszkoli przez cały czas stacjonarnie.