Aktualna sytuacja w placówkach – dzień po dniu od 19.10.2020r.

Poniżej będziemy zamieszczali, od dnia 19.10.2020r., aktualne informacje w zakresie sytuacji organizacyjnej i epidemicznej w żłobku, przedszkolach i szkołach Gminy Mogilno.

30 listopada 2020 – 3 stycznia 2021

Decyzją Premiera zajęcia w szkołach, w klasach I-VIII zostają zawieszone do dnia 3 stycznia 2020r. W tym czasie kontynuujemy zajęcia zdalne.

Od dnia 4 stycznia 2021r. do dnia 15 stycznia 2021 na terenie całej Polski uczniowie mają ferie.

2-13 listopada 2020

Od 9.10.2020 w szkołach klasy I-III przechodzą na nauczanie zdalne. Realizowany projekt unijni „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową” w klasach IV-VIII będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem platformy TEAMS. Zajęcia z tego projektu w klasach I-III zostają zawieszone. Nauka w klasach I-III jest prowadzona w większości szkół z wykorzystaniem platformy TEAMS, przy bardzo dużej współpracy z rodzicami.

W opisywanym okresie największym problemem organizacyjnym są bardzo duże nieobecności pracowników w przedszkolach, w tym kadry nauczycielskiej oraz administracji i obsługi. Notujemy dużą liczbę zwolnień lekarskich, kwarantann i izolacji wśród pracowników. Przedszkola funkcjonują w ograniczonym zakresie, grupy dzieci kierowane są na kwarantannę. Z reguły problemy organizacyjne trwają około 3 tygodni. Kadra wraca do pracy i przedszkola zaczynają funkcjonować „normalnie” w czasie pandemii. W przedszkolach notujemy bardzo dużą frekwencję.

26-30 października 2020

Od dnia 26 października klasy IV-VIII pracują w trybie zdalnym. Z informacji uzyskanych od dyrektorów wynika, że pierwsze problemy zostały rozwiązane na bieżąco. Głównie to były problemy z logowaniem się na platformę TEAMS.

Szkoły przekazały nauczycielom i uczniom sprzęt, który został im przekazany w ramach projektów unijnych. Dla uczniów szkoły udostępniają również sprzęt komputerowy na terenie szkoły. Szkoły zapewniają w tym czasie opiekę nad uczniami.

Trudna sytuacja w przedszkolach. Notujemy bardzo dużą absencję nauczycieli. Przedszkola funkcjonują na granicy możliwości zapewnienia opieki dzieciom. Wiele nauczycielek pozostaje na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie lub izolacji. Na kwarantannę kierowane są również całe oddziały przedszkolne.

23 października 2020

Klasy IV-VIII decyzją Rządu, Premiera przechodzą w tryb zdalny. Klasy I-III oraz przedszkola funkcjonują w trybie stacjonarnym.

22 października 2020

Decyzja Ministra Edukacji i Premiera w zakresie wprowadzenia nauczania zdalnego w strefach czerwonych i hybrydowego w strefach żółtych. Nauczanie zdalne w naszej Gminie będzie wprowadzone od 26 października 2020r. Od 24 października 2020 cała Polska znajdzie się w strefie czerwonej.

Na czas nieokreślony, wszystkie nasze szkoły, klasy VI-VIII wchodzą od poniedziałku (26.10) w nauczanie zdalne. Wszystkie szkoły są przygotowane do nauczania zdalnego i hybrydowego. Od czerwca szkoły przygotowywały się technicznie: przygotowano platformę TEAMS, a wszystkie szkoły otrzymały sprzęt komputerowy (laptopy i tablety) zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Sprzęt zakupiono w ramach finansowania projektu unijnego realizowanego przez Gminę Mogilno „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową” – wartość zakupów to 126tyś. zł oraz I i II edycji projektu „Zdalna szkoła” o łącznej wartości prawie 190tyś. zł. Łącznie szkoły otrzymały sprzęt za ponad 300tyś. zł Na początku 2021r. w ramach projektu „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową” SP nr 1 w Mogilnie otrzyma dodatkowo sprzęt komputerowy za 120tyś. zł.

wtorek 20.10.2020r.

Szkoły i przedszkola pracują zgodnie ze stanem na 19.10.2020r.

Kolejni uczniowie i nauczyciele z placówek zostają objęci kwarantanną z powodu zarażenia koronawirusem lub z powodu styczności z osobą zarażoną COVID-19. W przypadku uczniów, konieczna jest 10 dniowa kwarantanna i niestety nieobecność w szkole. W przypadku nauczyciela szkoła organizuje kolejne zastępstwa. Zgłaszana z placówek jest również duża liczba absencji pracowników administracji i obsługi, która powoli paraliżuje pracę szkół. Taki przypadek zachodzi obecnie w ZSP w Padniewie.

Przedszkole nr 1 w Mogilnie – 31. dzieci, 6 nauczycieli, 2 pracowników AiO objętych nadzorem epidemiologicznym.

PONIEDZIAŁEK 19.10.2020R.

Od dnia 19.10.2020r. kolejne szkoły będą funkcjonowały z ograniczeniami.

Szkoła Podstawowa w Padniewie – zdalne nauczanie klas VII i VIII (2 oddziały)

oraz Szkoła Podstawowa w Gębicach – zdalne nauczanie klas VI-VIII (6 oddziałów) i możliwość przejścia szkoły na nauczanie hybrydowe. Klasa IV w nauczaniu zdalnym w dniu 19.10.2020r.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie przechodzi częściowo w tryb hybrydowy. Klasa VId wraz z uczniami i 13 nauczycielami zostaje wyłączona z nauczania stacjonarnego. Cała klasa zostaje objęta nauczaniem zdalnym. 13 nauczycieli pozostaje w domu i naucza zdalnie. Klasy IV-VIII pracują hybrydowo: część zajęć w szkole, część zajęć w postaci zdalnej. Klasy I-III pracują tradycyjnie, zajęcia odbywają się w szkole.

Przedszkole nr 3 w Mogilnie – grupa dzieci i nauczycieli objęta nadzorem epidemicznym.