Jubileusze dyrektorów jednostek organizacyjnych

W lipcu i pod koniec sierpnia grupa 5 dyrektorów obchodziła jubileusze w związku z okresem pracy zawodowej. Podczas uroczystości Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński oraz zastępca Burmistrza Jarosław Ciesielski wręczyli jubilatom stosowne dekrety.

Pani Agnieszka Bigosińska, dyrektor Przedszkola nr 1 w Mogilnie, obchodziła jubileusz 25 -lecia pracy zawodowej.

Pani Iwona Kosińska, dyrektor Szkoły Podstawowej we Wszedniu, obchodziła jubileusz 30-lecia pracy zawodowej.

Pani Małgorzata Chudańska-Baran, dyrektor Szkoły Podstawowej, obchodziła jubileusz 30-lecia pracy zawodowej.

Pan Jacek Szalaty, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gębicach, obchodził jubileusz 35 – lecia pracy zawodowej oraz 30-lecia piastowania funkcji dyrektora Szkoły w Gębicach.

Pan Jarosław Lorek, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, obchodził jubileusz 30-lecia pracy zawodowej.