Zdalne nauczanie w klasach IV-VIII od 26.10.2020r.

Od 26 października 2020r. szkoły przejdą na nauczanie zdalne w klasach IV-VIII. Wszystkie szkoły w Polsce. W Gminie Mogilno wszystkie szkoły zostały przygotowane do nauczania zdalnego. Już w czerwcu 2020r. szkoły otrzymały polecenie o przygotowaniu platform do nauczania zdalnego, zalecano platformę TEAMS. Do szkół, w ramach trzech projektów unijnych, zakupiono sprzęt komputerowy: laptopy i tablety o wartości 300tyś. zł. Dodatkowo cztery szkoły na terenach wiejskich otrzymały wsparcie w postaci użyczenia na 5 lat 25 tabletów. Należy się spodziewać, że tylko część uczniów zostanie wsparta laptopem lub tabletem. Pomoc powinna trafić do rodzin wielodzietnych i o niskich dochodach. Zdajemy sobie sprawę, że sprzętu IT nie wystarczy dla wszystkich chętnych.

Pracownie klas IV-VIII opustoszeją prawdopodobnie na kilka następnych miesięcy

Zajęcia powinny odbywać się zgodnie z planem lekcji. Dyrektorzy szkół i nauczyciele będą prowadzili kontrolę w zakresie udziału uczniów w zajęciach on-line. Dyrektorzy będą też kontrolować jakość pracy nauczycieli. Ponieważ należy spodziewać się, że uczniowie nie wrócą do szkół przed 6 stycznia 2020r. jakość edukacji zdalnej będzie decydować o sukcesie ucznia na kolejnych etapach edukacyjnych, w tym na egzaminach zewnętrznych.

Przed uczniami, nauczycielami, dyrektorami oraz rodzicami bardzo trudny okres w edukacji. Tylko przy wszechstronnej współpracy ten okres może nie zostać zmarnowany. Apelujemy do rodziców, aby mobilizować uczniów do nowego rodzaju pracy przy platformie edukacyjnej.