Przejście na emeryturę Pana Marka Chudyszewicza

W dniu 28 grudnia 2020r. przeszedł na emeryturę długoletni pracownik jednostek kulturalno-oświatowych Gminy Mogilno Pan Marek Chudyszwicz. Pan Marek pracował w ZOSiP w Mogilnie od dnia 1 lutego 2008r., czyli od pierwszego dnia utworzenia ZOSiP. Wcześniej pracował na stanowisku inspektora w Urzędzie Miejskim w Mogilnie w wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, od stycznia 1996r. do końca stycznia 2008r.- 12 lat. Wcześniej, przez długie lata był związany z Mogileńskim Domem Kultury, w którym pracował 19 lat, od października 1976r. do końca grudnia 1995r. Pan Marek Chudyszewicz przepracował w jednostkach gminy Mogilno 44 lata.