Lekcja Enter – szkolenia dla nauczycieli

materiał w całości za: https://lekcjaenter.pl/o-projekcie

Nauczycieli do udziału w projekcie zgłaszają dyrektorzy szkół.

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

  1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów
  2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii
  3. korzystać z aktywizujących metod nauczania
  4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  5. tworzyć własne treści cyfrowe.

Projekt zakłada kilka cykli. Każdy cykl będzie realizowany dwuetapowo:
1. Wyłonienie instytucji, organizacji firm szkoleniowych (grantobiorców) realizujących szkolenia dla nauczycieli w poszczególnych województwach. Ich aktualny wykaz znajduje się TUTAJ.
W konkursie mogą brać udział:
 publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli
 organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
 szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli.
2. Realizacja szkoleń – rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach  następujących grup przedmiotowych:
       •    edukacja wczesnoszkolna
       •    humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
       •    informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenia odbywają się w podziale na dwie ścieżki:

1.  Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych
które pokaże korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczniki), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

2.   Szkolenie dla nauczycieli informatyki
Jesteś nauczycielem/nauczycielką informatyki – to szkolenie przygotuje Cię do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz programowania.