AUTOBUS Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

suma zebrana na terenie Gminy Mogilno [z: mogilno.in]

29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w ostatnią niedzielę stycznia 2021r. Zbiórka została przesunięta z 10 stycznia. Do zbiórki organizowanej na terenie Gminy przez MDK w Mogilnie został włączony autobus ZOSiP w Mogilnie wraz z kierowcą Panem Tadeuszem Sikorskim. Tym razem, nie w rytm muzyki lekkiej i przyjemnej, ale w rytm muzyki orkiestry świątecznej autobus przemierzył dziesiątki kilometrów po wszystkich sołectwach Gminy Mogilno. Na każdym przystanku dziesiątki mieszkańców naszej gminy włączyło się w zbiórkę.