Szkoły i przedszkola w liczbach

  • ogólna liczba uczniów 1868 – mniej o 8 r/r,
  • liczba uczniów na terenach wiejskich 636 – mniej o 6.
  • liczba uczniów w tzw. małych szkołach 163 – mniej o 14.
  • liczba uczniów klas I-III 681 – mniej o 40.
  • liczba dzieci 6-letnich w przedszkolach 217 – więcej o 21.
  • liczba dzieci 6-letnich w przedszkolach wiejskich 96 – mniej o 7.
  • liczba dzieci w przedszkolu z orzeczeniami o kształceniu specjalnym 21 – więcej o 7.
  • liczba uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym w szkołach 68., tak jak w roku ubiegłym.
Liczba dzieci w przedszkolach w roku 2019 i 2020 wg stanu na 30 września

Od wielu lat mamy do czynienia z tendencją zmniejszania się liczby dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz uczniów w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich. Spadki liczby uczniów dotyczą Szkół w Padniewie i Wylatowie oraz trzech najmniejszych szkół (SP Wszedzień, SP Kwieciszewo, SP Strzelce), w których ogólna liczba uczniów zmniejszyła się z 177 do 163.

Dane wg stanu na 30 września 2020r.