Zamknięcie szkół dla wszystkich uczniów klas I-VIII

Ministerstwo Edukacji i Nauki zamyka szkoły podstawowe na okres od 22 marca do 11 kwietnia 2021r. Od poniedziałku wszystkie klasy szkół podstawowych przechodzą na nauczanie zdalne. Minister Edukacji i Nauki w rozporządzeniu wskazał, którzy uczniowie mogą uczęszczać (być objęci opieką) do szkoły. Na zajęcia w świetlicy szkolnej mogą zostać zapisani uczniowie rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dodatkowo uczniowie mogą na terenie szkoły uczestniczyć w zajęciach prowadzonych online.

Dyrektor, jeżeli szkoła ma takie możliwości, może umożliwić uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom, którzy nie posiadają warunków w domu do realizacji nauczania zdalnego, realizację zajęć w szkole. Pobyt ucznia w szkole odbywa się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego.

Kolejne zamknięcie szkół jest wyznaczone na okres trzech tygodni. Fala epidemii rośnie w dużym tempie z dnia na dzień. Czy uczniowie wrócą do szkół po 11 kwietnia 2021r.? Przeszły rok i przednie doświadczenia wskazują, że nauka zdalna dla klas I-III może potrwać do początku maja.