Uczniowie wszystkich klas wracają powoli do nauki stacjonarnej

28 kwietnia 2021r. został ogłoszony przez Ministra Zdrowia i Premiera Mateusza Morawieckiego harmonogram powrotu uczniów wszystkich klas do nauki stacjonarnej. Od 4 maja uczniowie klas I-III będą uczyli się tylko stacjonarnie. Tylko przez 5 dni uczniowie klas I-III uczyli się w systemie hybrydowym. Przy podziale klas: tydzień zdalnie-tydzień stacjonarnie, tylko jedna grupa uczniów tych klas miała możliwość pracować w szkole.

Od 17 kwietnia do szkół wracają również uczniowie klas starszych, w tym również szkół średnich. Nauka do końca maja będzie odbywała się w systemie hybrydowym. Po bardzo długim okresie nauki zdalnej trwającym, z małymi przerwami na naukę stacjonarną, ponad rok –14 miesięcy – uczniowie wracają do szkół, do szkolnych ławek. Wszyscy mają nadzieję, że to już był ostatni lockdown w edukacji. Przed dyrektorami szkół, nauczycielami, uczniami i rodzicami bardzo trudny okres powrotu do nauki stacjonarnej. Czy szkoły udźwigną ciężar stojącego przed nimi zadania odpowiedniego przygotowania uczniów do kolejnych egzaminów? Ważnym zadaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz dyrektorów szkół będzie prowadzenie w taki sposób edukacji, aby zaległości były jak najmniejsze i zostały uzupełnione w kolejnych miesiącach. Konieczna wydaje się rewizja programów i diagnoza aktualnej wiedzy i umiejętności uczniów. Nie można również zapominać o wsparciu uczniów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ich funkcjonowaniu i relacjach w grupie rówieśniczej. Przed nauczycielami, we współpracy z rodzicami, wiele pracy. Jest to również odpowiedni moment dla Ministerstwa Edukacji i Nauki na odbiurokratyzowanie edukacyjnej papierologii, aby nauczyciele i dyrektorzy szkół mogli się zająć tym co najważniejsze: edukacją i wychowaniem naszych dzieci.

Propozycja Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie wsparcia uczniów: każda z klas będzie realizowała dodatkowo jedną godzinę zajęć w tygodniu przez okres 10-12 tygodni. Jakie to będą zajęcia zadecyduje dyrektor szkoły z radą pedagogiczną. Czy to są jedyne i wystarczające działania, które mają wesprzeć nadrabianie strat w edukacji? Czy szkoła, uczniowie i nauczyciele doczekają się jeszcze jakiś zmian, które umożliwią im ponowne zafunkcjonowanie w systemie edukacji, to pokaże najbliższy czas. Czy edukacja zostanie objęta, tak jak gospodarka TARCZĄ?