Dodatkowy oddział przedszkolny

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mogilno została zakończona. W przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych przygotowano na nowy rok 815 miejsc. Z tego 75 miejsc w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W porównaniu do roku ubiegłego zwiększamy liczbę oddziałów przedszkolnych o kolejne 2 i dodatkowe 50 miejsc. W ubiegłym roku, odpowiadając na zapotrzebowanie, utworzono również 2 oddziały z 50 miejscami, w Przedszkolu nr 3 i nr 4 w Mogilnie.

Spotkanie odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W dniu 28 kwietnia 2021r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie odbyło się spotkanie z rodzicami, którzy są zainteresowani zapisaniem dzieci do nowej grupy tworzonej w ramach Przedszkola nr 2 w Mogilnie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 rodziców oraz Pani Małgorzata Nowaczyk – dyrektor Przedszkola nr 2 w Mogilnie, Pani Aleksandra Zielińska-Duda – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie oraz dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie Pan Jarosław Lorek . Na spotkaniu poinformowano rodziców o możliwości złożenia wniosku o przyjęcie do nowej grupy przedszkolnej do dnia 7 maja 2021r. Rodzice zapoznali się z proponowaną ofertą edukacyjną (dodatkowe zajęcia: plastyczne, muzyczne, komputerowe, język angielski, wyjazdy na halę sportową i pływalnię, logopedia) i infrastrukturą.

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem dziecka do nowej grupy przedszkolnej prosimy o zgłoszenie się do Przedszkola nr 2 w Mogilnie tel. 519 351 397 lub 519 351 385. Informację można również uzyskać mailowo: zosip@mogilno.pl. Liczba miejsc w oddziale ograniczona. O przyjęciu do oddziału będą decydowały obowiązujące zasady rekrutacji, a w tym kolejność złożenia wniosku.