Dofinansowanie funkcjonowania miejsc w Żłobku w Mogilnie

Żłobek w Mogilnie. Jedna z sal dla dzieci.

Gmina Mogilno otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie miejsc w Żłobku w Mogilnie na rok 2021 w wysokości 46.080zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021„, Moduł 2 (dla jst) – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z edycji 2020 lub wcześniejszych edycji Programu. Na każde z 48 miejsc żłobkowych otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 80zł na jeden miesiąc.

Żłobek w Mogilnie funkcjonuje od 1 września 2016r. Przez okres dwóch lat Żłobek był finansowany ze środków unijnych w ramach projektu „W Żłobku w Mogilnie jak u Mamy„. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1,5 mln złotych na to zadanie. W chwili obecnej finansowanie funkcjonowania Żłobka spoczywa na barkach Gminy Mogilno – 72%, wpłat rodziców – 23% i dofinansowania z budżetu państwa – 5% całości budżetu.