Laureaci kuratoryjnych konkursów przedmiotowych w 2021r.

W dniu 6 maja 2021r. w gmachu Urzędu Miejskiego w Mogilnie odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń dla laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych. W uroczystości uczestniczyli: Pani Melania Kranc – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Pan Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna, Pan Jarosław Lorek – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, Pani Marzena Giemza – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie oraz Pani Mariola Szymandera – dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelcach.

W roku 2021 laureatami konkursów przedmiotowych były dwie uczennice Szkoły Podstawowej w Strzelach: Karolina Szymandera (klasa VIII) laureat z języka polskiego i matematyki oraz Maja Wiśniewska (klasa VIII) laureat z języka polskiego. Kajetan Zarecki (klasa VIII), uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie, został finalistą konkursu z chemii.

Na zdjęciu Pani Melania Kranc- starszy wizytator, Pan Leszek Duszyński – Burmistrz Mogilna oraz dwie Laureatki i Finalista konkursów.

Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom i finalistom odbyła się po raz pierwszy w Mogilnie. Do tej pory uroczystości odbywały się w Bydgoszczy, w obecności Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika. Ze względu na panującą pandemię uroczystość odbyła się w Mogilnie. Warto zaznaczyć, że z powiatu mogileńskiego tylko 4. uczniów otrzymało tytuł finalisty lub laureata, w tym troje z Gminy Mogilno. Laureaci konkursów mogą ubiegać się o nagrodę finansową przydzielaną przez Burmistrza Mogilna. Nagrodzeni laureaci są zwolnieni z egzaminu ośmioklasisty z danego przedmiotu. Uczennica Karolina Szymandera otrzyma 100% punktów z matematyki i języka polskiego z egzaminu.

Gratulujemy laureatkom i finaliście sukcesu.

Podwójny Laureat Karolina Szymandera odbiera z rąk Burmistrza Mogilna statuetkę Laureata.
Maja Wiśniewska odbiera w rąk Pani Melanii Karnc zaświadczenie o uzyskaniu tytułu Laureata.