Współpraca międzynarodowa z partnerem z Irlandii

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie przygotował projekt grantowy, w 100% finansowany ze środków unijnych, pt.Aistear – Podróż do wiedzy i doświadczeniaw ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”  w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa,  oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa nr umowy UDA-POWR.04.03.00-00-0096/17-00. Wartość projektu wynosi 90tyś. złotych.

Projekt zakłada transfer metody Aistear stosowanej w partnerskiej szkole w Dublinie. Partnerem w tym projekcie jest St. Catherine’s Infant School z Dublina. W projekcie ze strony polskiej uczestniczy: Gmina Mogilna, Zespół Obslugi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie oraz dwie placówki edukacyjne: Przedszkole nr 3 w Mogilnie i Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie. Projekt jest rozszerzeniem projektu krajowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej realizowanego w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie.