Dyżury przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Mogilno

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach zapraszają w okresie wakacji. Większość przedszkoli będzie dostępna w okresie wakacji dla swoich podopiecznych. Istnieje możliwość, w miarę posiadanych miejsc, zapisania dziecka do dowolnego przedszkola, które aktualnie pełni dyżur, jeżeli w tym czasie przedszkole do którego uczęszcza dziecko jest zamknięte. Organizacja przedszkoli zostanie dostosowana do zgłoszonej liczby dzieci. Rodzice dzieci z terenów wiejskich, gdzie nie będą funkcjonowały oddziały przedszkolne, mogą zapisać dziecko do dowolnego przedszkola.

W okresie wakacji do dyspozycji zostają przedszkola, do których można zapisać dzieci. Przedszkola będą funkcjonowały w takich samych godzinach, jak w okresie przedwakacyjnym.

Dyżury przedszkoli w Mogilnie:

Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 – lipiec,

Przedszkole nr 3 i Przedszkole nr 4 –sierpień,

Przedszkole w Gębicach – lipiec,

Przedszkole w Wylatowie – sierpień.

Przedszkole w Padniewie- 28.06-16.07

Oddział Przedszkolny w Niestronnie – 28.06-6.07

Oddziały przedszkolne zlokalizowane w szkołach:

Oddział Przedszkolny w SP w Strzelcach – 28.06-9.07 oraz 16.08-31.08

Oddział Przedszkolny w SP we Wszedniu – 16.08-31.08.

Oddział Przedszkolny w SP w Kwieciszewie– 28.06-2.07 oraz 30-31.08.