Jubileusz 30-lecia pracy Pawła Witka

Paweł Witek jest wieloletnim pracownikiem Zespołu Obsługi szkół i Przedszkoli w Mogilnie. W ZOSiP pracuje od chwili powstanie, czyli od 1 lutego 2008r. Paweł Witek jest pracownikiem ekipy remontowej. Pracę rozpoczął w roku 1985 w „Agromet” Mogilno. W oświacie zaczął pracować od 1995 roku i z małymi przerwami pracuje do dnia dzisiejszego. Przez okres 25 lat remontuje nasze placówki. Praca, którą wykonuje na rzecz placówek oświatowych Gminy Mogilno, zasługuje na szacunek i słowa podziękowania. To dzięki jego fachowości nasze przedszkola i szkoły są systematycznie remontowane.