Ostatni dzwonek w Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie

W dniu 25 czerwca 2021r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego oraz ukończenia szkoły przez ośmioklasistów. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście: Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Molenda, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie Jarosław Lorek oraz rodzice wyróżnionych uczniów.

Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwo ukończenia szkoły. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody, a rodzice gratulacje i podziękowania za współpracę ze szkołą.

Podczas uroczystości podziękowano Pani Marzenie Giemzie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora i przejściem na emeryturę. Pani Marzena Giemza całe swoje życie zawodowe była związana ze SP nr 3. Najpierw jako nauczyciel, następnie jako zastępca dyrektora, a od 2007r. jako dyrektor szkoły. Funkcję dyrektora pełniła przez 14 lat.

Praca Pani Dyrektor była oparta na szacunku i zrozumieniu, często wsparta dyskusją, pytaniami i kompromisem, a celem było ogólnie pojęte dobro całej społeczności szkolnej. Przez lata kontynuowała tradycje Szkoły, do której z wielką chęcią  przychodzą uczniowie i osiągają swoje wielkie i małe sukcesy, a pracownicy mają możliwość bezstresowej samorealizacji. Szkoła dla rodziców, uczniów i pracowników. Dziękujemy!