Pani Kamila Skowrońska nowym dyrektorem w Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie

Z dniem 1 sierpnia 2021r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie obejmie Pani Kamila Skowrońska. Dzień 30 lipca był ostatnim dniem sprawowania funkcji dyrektora szkoły przez Panią Marzenę Giemzę.

Pani Kamila Skowrońska

Pani Kamila Skowrońska ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na  kierunku: chemia ogólna. Oprócz tego ukończyła kilka kierunków studiów podyplomowych tj.: logopedia, resocjalizacja, socjoterapia dzieci i młodzieży, zarządzanie oświatą, fizyka z astronomią, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika.

Pracę nauczyciela rozpoczęła w roku 2007 w Zespole Szkół w Bielicach i pracowała tam 2 lata. W 2010 roku zaczęła pracować w Specjalnej Szkole Podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach jako nauczyciel chemii i logopeda. W latach 2011-2012 pracowała jako wykładowca przedmiotu „Chemia” w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej „Milenium” w Gnieźnie. W roku 2016 otworzyła przewód doktorski i rozpoczęła studiów doktoranckie na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W roku 2016 została zaproszona do współpracy z wydawnictwem MAC Edukacja, gdzie była doradcą i ekspertem, prowadząc szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Od 2019 do 2021 roku pełniła funkcję wicedyrektora w Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach.