Remonty w Przedszkolu i Szkole w Wylatowie

Dzięki dużemu zaangażowaniu Pań dyrektorek Przedszkola w Wylatowie Wiesławy Michalak i Szkoły Podstawowej Katarzyny Zaborowskiej – w obu placówkach przy bardzo dużym wsparciu funduszu sołeckiego zostały wyremontowane chodniki.

W Szkole Podstawowej w Wylatowie prowadzony jest aktualnie remont kotłowni, który zostanie zakończony do końca września. Kotłownia zostaje zmodernizowana. Przejdziemy z opalania węglem na opalanie olejem opałowym. Modernizację kotłowni wykonuje firma zewnętrzna z Gniezna, która została wyłoniona w przetargu. Kwota remontu wyniesie 180tyś. zł. Wraz z modernizacją kotłowni wykonana zostanie również termomodernizacja budynku szkoły.

SP w Wylatowie jest koleją placówką wiejską, która przechodzi na ogrzewanie olejowe. Do tej pory olejem opałowym są ogrzewane: Przedszkole w Gębicach, SP w Strzelach i SP we Wszedniu. W Przedszkolu w Wylatowie w roku ubiegłym dokonano wymiany pieca olejowego na nowoczesny piec kondensacyjny. Pomimo obaw wielu osób, ogrzewanie olejowe jest ekologiczną i ekonomiczną metodą ogrzewania placówek oświatowych.