Stołówka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Padniewie

ZSP w Padniewie przechodzi duże przeobrażenia w ostatnich miesiącach. W ubiegłym roku szkolnym wyremontowano część korytarza, usunięto starą, wiekową boazerię oraz przystosowano pomieszczenia po mieszkaniu na klasę.

W okresie przedwakacyjnym i wakacyjnym powstała w szkole kuchnia szkolna oraz wyremontowano stołówkę. Pomieszczenia na kuchnię zostały w całości wyremontowane przez ekipę remontową ZOSiP w Mogilnie. Do kuchni zakupiono nowe, nowoczesne i profesjonalne wyposażenie za kwotę 80 tyś. złotych.

Organ prowadzący, Burmistrz Mogilna Pan Leszek Duszyński, wspiera działania, które wpływają na unowocześnienie infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Padniewie i poszerzenie oferty edukacyjnej zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności. Wszystkie działania są podejmowane przy aktywnej współpracy z dyrektor ZSP w Padniewie Panią Sylwią Kraską.