Jubileusze dyrektorów placówek oświatowych

Początek roku szkolnego jest związany nie tylko z rozpoczęciem nauki, ale również jest początkiem pracy w zawodzie nauczyciela. Większość nauczycieli obchodzi jubileusz pracy w dniu 1 września. W dniu 31 sierpnia 2021r. odbyła się uroczystość wręczenia jubileuszowych nagród przez Burmistrza Leszka Duszyńskiego dla dyrektorów trzech placówek. Stosowne gratulacje, podziękowania za lata pracy oraz życzenia zostały złożone na ręce: Pani Wiesławy Michalak dyrektor Przedszkola w Wylatowie – 40 lat pracy, Pani Katarzyny Zaborowskiej dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wylatowie – 25 lat pracy oraz Pani Marioli Szymandery dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Strzelcach – 20 lat pracy.