Organizacja szczepień uczniów na terenie szkoły

Informacja za Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (pełna informacja tutaj) :

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Informacje przygotowane przez MEiN zostaną przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

Organizacja szczepień dla uczniów oraz osób dorosłych

Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły. Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpraca z punktem szczepień, zorganizowanie miejsca na przeprowadzenie procesu szczepień. 

W materiałach znalazły się również informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych.

Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia, pracownicy szkoły oraz wszyscy chętni, którzy zgłoszą się na szczepienia. 

Poniżej, do pobrania, deklaracja szczepienia. Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie jej w ustalonym terminie do szkoły.

Do pobrania deklaracja.

Gmina Mogilno zobowiązuje się do zorganizowania terminu szczepień w każdej szkole zgodnie z zapotrzebowaniem rodziców. Szczepienia mogą odbywać się w szkole w dowolnym dniu tygodnia ( w tym soboty i niedziele), w godzinach pracy szkoły jak również w godzinach popołudniowych. Godziny szczepień powinny zostać uzgodnione pomiędzy dyrektorem szkoły, radą rodziców oraz koordynatorem szczepień na terenie naszej Gminy p. M.Kussem.

Jednocześnie informujemy, że szkoły oraz Gmina Mogilno informuje i stwarza warunki do przeprowadzenia szczepień wyłącznie dla osób, w tym uczniów i rodziców zainteresowanych szczepieniami. Nie mamy zamiaru nikogo, kto jest przeciw zmuszać do szczepień. Naszym zadaniem nie jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji. Prowadzimy wyłącznie akcję informacyjną.

Prosimy o niekierowanie hejtu w stronę szkół, przedszkoli, nauczycieli i dyrekcji tych placówek. Tak jak my wszyscy szanujemy każde stanowisko osób w sprawie szczepień, to również prosimy wszystkie strony o takie samo zachowanie w stosunku do strony mającej inne zdanie. Żyjemy jeszcze w wolnym kraju, który nie wprowadził obowiązkowej akcji szczepień. Zwracamy się zarówno do zwolenników jak i przeciwników szczepień, aby uszanować prawo każdego obywatela do wolności osobistej. To czy ktoś jest zwolennikiem lub przeciwnikiem szczepień nie daje mu prawa, aby obrażać lub straszyć się na wzajem.