Wyniki egzaminów ósmoklasistów w roku szkolnym 2021

Wyniki egzaminów ósmoklasistów są jednym z elementów oceny pracy placówki za okres ośmiu lat. Uczniowie klas ósmych zdają egzamin z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wyniki są podawane w procentach. Ponieważ egzamin każdego roku jest inny ustalono skalę porównawczą, która umożliwia porównanie wyników z różnych lat. Na każdy rok jest ustalany zakres wyników, który jest przyporządkowany do tzw. wartości „stanin„. Jest to skala od 1 do 9, gdzie 1 to wynik najgorszy, a 9 najlepszy. W poprzednich latach nasze szkoły często uzyskiwały wyniki, które mieściły się w przedziale 5 lub 6 stanin. W roku ubiegłym uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 1 w Mogilnie osiągnęli bardzo dobre wyniki. Z języka polskiego i matematyki wyniki w 7 staninie i z języka angielskiego w 8 staninie. Były to najwyższe wyniki w historii egzaminów w naszej gminie. Niestety, z drugiej strony zanotowano najniższe wyniki. Wyniki w 1 i 2 staninie osiągnęły Szkoły: we Wszedniu (2 stanin z języka polskiego), Strzelcach (1 stanin z języka polskiego i 2 stanin z języka angielskiego) i Kwieciszewie (2 stanin z matematyki).

Procentowe wyniki egzaminów w roku 2021:

procentySP nr 2SP w WylatowieSP nr 3SP w StrzelcachSP w KwieciszewieSP w GębicachSP w PadniewieSP we Wszedniupowiatgmina m/wwojewództwokraj
j. polski56515352585061465453/505760
matematyka38304135323735463740/364347
j. angielski63456149414956485562/496266
Tabela w wynikami procentowymi egzaminu ósmoklasisty

Gmina i powiat zdecydowanie odstają od wyników wojewódzkich i krajowych. Do tej pory, w latach ubiegłych nasze szkoły osiągały wyniki na poziomie województwa. Ten rok jest zdecydowanie poniżej. Z języka polskiego najwyższe wyniki uzyskała SP w Padniewie. Najniższe SP we Wszedniu. Z języka angielskiego najwyższe wyniki SP nr 2 w Mogilnie, a najniższe SP w Kwieciszewie. Z matematyki najwyższe SP Wszedzień, a najniższe SP w Wylatowie.

Po raz pierwszy opublikowano wyniki dla gmin z podziałem na szkoły miejskie i wiejskie. Niestety, ale szkoły wiejskie uzyskują niższe wyniki, o 3-4 punkty procentowe.

Wyniki egzaminów w roku 2021 w skali staninowej:

staninSP nr 2SP w WylatowieSP nr 3SP w StrzelcachSP w KwieciszewieSP w GębicachSP w PadniewieSP we Wszedniu
j. polski43435352
matematyka42433435
j. angielski53532343
Wyniki egzaminu w skali staninowej (od 1 do 9)

Szkół, które w roku 2021 osiągnęły wyniki w staninie 5 jest bardzo mało. SP nr 2 i nr 3 z języka angielskiego i SP we Wszedniu z matematyki. Pozostałe wyniki są poniżej średnich. Wyniki na poziomie 3 stanina są słabe, a na poziomie 2 należałoby określić jako bardzo niskie. Do idealnej 9 brakuje bardzo dużo.