STOP HEJTOWI – TAK DLA WZAJEMNEGO SZACUNKU

Szkoły, które prowadzą akcję informacyjną o sczepieniach i możliwości szczepień na terenie szkoły spotykają się od samego początku z narastającą agresją, zastraszaniem i falą hejtu przeciwników szczepień. Szkoły otrzymują pisma oraz maile od przeciwników szczepień przeciw COVID-19. Szkoły wykonują zadania zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Dyrektor oraz nauczyciele nie mają możliwości niezrealizowania i przeprowadzenia akcji informacyjnej w kierunku szczepień.

Informujemy, że szkoły oraz Gmina Mogilno informuje i stwarza warunki do przeprowadzenia szczepień wyłącznie dla osób, w tym uczniów i rodziców zainteresowanych szczepieniami. Nie mamy zamiaru nikogo, kto jest przeciw zmuszać do szczepień. Naszym zadaniem nie jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji. Prowadzimy wyłącznie akcję informacyjną.

Prosimy o niekierowanie hejtu w stronę szkół, nauczycieli i dyrekcji tych placówek. Tak jak my wszyscy szanujemy każde stanowisko osób w sprawie szczepień, to również prosimy wszystkie strony o takie samo zachowanie w stosunku do strony mającej inne zdanie. Żyjemy jeszcze w wolnym kraju, który nie wprowadził obowiązkowej akcji szczepień. Zwracamy się zarówno do zwolenników jak i przeciwników szczepień, aby uszanować prawo każdego obywatela do wolności osobistej. To czy ktoś jest zwolennikiem lub przeciwnikiem szczepień nie daje mu prawa, aby obrażać lub straszyć się na wzajem.

Dodaj komentarz