Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wylatowie

Rozpoczęcie remontu-termomodernizacji budynku SP w Wylatowie zbiegło się z terminem zakończenia modernizacji kotłowni. Kotłownia opalana węglem przeszła do historii. W dniu 17 września 2021r. nastąpiło pierwsze uruchomienie kotłowni olejowej. Za kwotę 180tyś. zł powstała nowoczesna, ekologiczna i ekonomiczna kotłownia.

Modernizacja kotłowni wymagała podjęcia kolejnych działań, które spowodują obniżenie kosztów ogrzewania budynków szkoły. We wrześniu ruszył remont polegający na dociepleniu ścian budynku szkolnego. Niestety, stary budynek szkolny, nie zostanie ocieplony ze względu na jego walory historyczne. Budynek z początków XXw. jest objęty nadzorem konserwatora zabytku. Remont przeprowadza ekipa remontowa ZOSiP.