Przekazanie sztandaru w Szkole Podstawowej nr 1

10 listopada 2021r. odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie. Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie zostało przekształcone w roku 2017 w szkołę podstawową. Patron z gimnazjum pozostał przy szkole. Od roku 2017 szkoła posługiwała się sztandarem gimnazjum będącym na etapie wygaszania.

Przekazanie sztandaru nastąpiło zgodnie z obowiązującym ceremoniałem. Przedstawiciele klas złożyli ślubowanie. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mogilnie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilnie, Pan Hieronim Rumianowski, w swojej przemowie nawiązał do historii szkoły oraz Patrona.

Ze względu na panującą pandemię Covid-19 uroczystość została przeprowadzona z ograniczonym udziałem społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości. W uroczystości uczestniczyli: Leszek Duszyński Burmistrz Mogilna, Paweł Molenda Przewodniczący Rady Miejskiej, Bartosz Nowacki Starosta Powiatu mogileńskiego, Melania Kranc starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Elżbieta Sarnowska – były dyrektor SP nr 1 w Mogilnie, była radna i Przewodnicząca Rady Miejskiej, Jarosław Lorek dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie oraz dyrektorzy szkół z gminy Mogilno.

W holu szkoły można zobaczyć sztandary z lat ubiegłych. Sztandar SP nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Mogilnie oraz Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie.