Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Wiersze i wierszyki Juliana Tuwima”

Dzieci z Przedszkola nr 1 w Mogilnie wzięły udział w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla dzieci przedszkolnych „Wiersze i wierszyki Juliana Tuwima”. Organizatorem jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy, a honorowy patronat objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik. Główne cele konkursu to m.in. promocja czytelnictwa wśród najmłodszych, popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima, rozbudzanie zainteresowań literackich dzieci oraz rozwijanie zdolności recytatorskich i umiejętności scenicznych.

Jesteśmy dumni, że na zgłoszonych 188 prac – nagranych filmów, których treścią była indywidualna recytacja dowolnie wybranego wiersza Juliana Tuwima, z 82 placówek przedszkolnych województwa kujawsko-pomorskiego pierwsze miejsce zajęła Kalina Wrzos z Grupy „Zuchy„.

zdjęcie i tekst: A.Bigosińska