Laboratoria przyszłości

Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2021r.  uruchomiło program  Laboratoria Przyszłości, jest to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”.  W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymały środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.      Pomoce dydaktyczne  powinny  być zakupione zgodnie z  katalogami  dostępnymi na stronie  ministerstwa w  9 kategoriach: wyposażenie podstawowe, wyposażenie stanowisk, narzędzia, robotyka, AGD, materiały eksploatacyjne, audio-wideo, pomoce projektowe i BHP.  Organy prowadzące te szkoły muszą wydać co najmniej 60% otrzymanych środków do końca 2021 r. Sam sprzęt może być dostarczony do szkół najpóźniej 1 września 2022 roku.

Gmina Mogilno przystąpiła do realizacji tego projektu i złożyła wnioski dla wszystkich dziewięciu szkół podstawowych. W ramach programu Laboratoria Przyszłości Gmina otrzymała środki finansowe  wysokości   655 500,00 zł. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

lp.szkołakwota dofinansowania
1Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilnie119 700,00
2Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie98 100,00
3Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie150 000,00
4Szkoła Podstawowa w Padniewie60 000,00
5Szkoła Podstawowa  w Wylatowie60 000,00
6Szkoła Podstawowa w Gębicach77 700,00
7Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie30 000,00
8Szkoła Podstawowa w Strzelcach30 000,00
9Szkoła Podstawowa we Wszedniu30 000,00
  655 500,00