Uczniowie ze Szkoły w Gębicach w Warszawie

W ramach programu „POZNAJ POLSKĘ” 33 uczniów Szkoły Podstawowej w Gębicach brało udział w wycieczce do Warszawy w dniach 6-8 grudnia b.r..

Uczestnicy zwiedzili Starówkę, Krakowskie Przedmieście z Pałacem Prezydenckim, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego i Grób Nieznanego Żołnierza. Grupa starsza zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, a grupa młodsza Muzeum Domków dla Lalek.

Kolejnymi atrakcjami były: zwiedzanie Zamku Królewskiego, Łazienek Królewskich i odwiedzenie Stadionu Narodowego. Uczniowie mieli też okazję zobaczyć ogrody i Pałac w Wilanowie – rezydencję króla Jana III Sobieskiego i podziwiać panoramę miasta z tarasu widokowego w Pałacu Kultury i Nauki. Odwiedzili także Cmentarz Powązkowski – zabytkową nekropolię.

            Wycieczka pozwoliła poznać zabytki Warszawy i wzbogacić wiedzę na temat historii miasta. Była to okazja do obejrzenia dzieł sztuki m.in. Jana Matejki, Canaletta, Bacciarelliego, Rembrandta i Rubensa. Dała też możliwość podziwiania architektury, także tej sakralnej.

Dzięki skorzystaniu z dofinansowania programu „POZNAJ POLSKĘ” uczniowie mieli znacznie obniżony koszt wycieczki.