Rekrutacja na rok szkolny 2022/23 do szkół

Rekrutacja do klasy pierwszej

do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

w Mogilnie

Rekrutacja trwa od 21 do 25 lutego 2022r.

Liczba wolnych miejsc: 21

Uwagi do rekrutacji:

– przeprowadza się rekrutację do dodatkowego 2 oddziału, który zostanie utworzony pod warunkiem zgłoszenia się w rekrutacji minimum 14. dzieci.

– warunkiem utworzenia dwóch oddziałów w Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie będzie zapisanie i przyjęcie łącznie minimum 40. dzieci.

w przypadku mniejszej liczby dzieci zgłoszonych w rekrutacji 2 oddziału się nie tworzy. Dzieci zostaną skierowane do szkół obwodowych lub SP nr 1 lub 3 w Mogilnie, jeżeli będą dysponowały wolnymi miejscami.

_______________________________________________________________________________________________________________

Szczegółowe informacje o zapisach i rekrutacji.