Nowe monitory interaktywne w SP nr 2 i SP Gębice

Pod koniec roku Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie przekazał do dwóch szkół w naszej gminie: Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie oraz Szkoły Podstawowej w Gębicach 4 monitory 65 calowe interaktywne, po 2 dla każdej z placówek.

ZOSiP w Mogilnie, ze środków pochodzących z kosztów pośrednich przy realizacji projektu „Rozwijamy i wspieramy edukację podstawową”, zakupił w grudniu 2021r. 4 monitory interaktywne. Realizowany we wszystkich szkołach gminy Mogilno projekt EFS zakładał realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych, wspomagających dla uczniów niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu IT.

Poniżej: zdjęcia ze SP nr 2 w Mogilnie