Rekrutacja do przedszkoli w Gminie Mogilno

Zapraszamy do składania wniosków do gminnych przedszkoli. We wszystkich przedszkolach przygotowaliśmy ponad 230 miejsc. Dodatkowo planujemy utworzenie nowego Przedszkola nr 5 w Mogilnie, które będzie mieściło się w Szkole Podstawowej nr 2 w Mogilnie. Jest to dopowiedz na duże zainteresowanie opieką przedszkolną w Mogilnie.

Poniżej zamieszczamy wnioski do pobrania.

Wnioski można składać osobiście lub mailowo.