Projekt uczniów z SP Gębice laureatem konkursu

Projekt „Women who changed the world” zrealizowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gębicach został laureatem ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinning 2022. W trakcie realizacji projektu wychowankowie współpracowali  z 11 zaprzyjaźnionymi placówkami zagranicznymi i wspólnie z nimi tworzyli materiały, które ukazały się na platformie eTwinning, skupiającej  jedną z największych społeczności edukacyjnych w Europie. Koordynator projektu p. Irena Głowińska oraz Dyrektor szkoły p. Jacek Szalaty wezmą udział w uroczystej ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się 06.06. 2022 r. w Warszawie. Organizatorem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczniowie SP Gębice biorący udział w zajęciach w ramach Etwining. Laureaci konkursu.

eTwinning to społeczność szkół w Europie.

eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół (nauczycieli, dyrektorów szkół, bibliotekarzy, itp.) z jednego z krajów europejskich, które komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie.