Gminny Konkurs Ratujemy Życie

30 marca 2022r., po dwóch latach przerwy, w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Mogilnie odbył się XIV Gminny Konkurs Ratujemy Życie. Organizatorem Konkursu byli: Straż Miejska w Mogilnie w osobie Pana Komendanta Mirosława Kussa, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie z gospodarzem Panią dyrektor Kamilą Skowrońską oraz nauczycielki SP 3 w Mogilnie Panie: Marzena Gabryszak oraz Katarzyna Lech-Furdal. Honorowy patronat nad konkursem objął: Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Molenda, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Radosław Gałczyński oraz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Konkurs sprawdzający wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy składał się z dwóch części. Część pierwsza, teoretyczna, polegała na napisaniu teoretycznego testu, a druga część była praktycznym sprawdzeniem umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w konkretnych sytuacjach.

W konkursie wzięło udział 9 drużyn ze wszystkich szkół z Gminy Mogilno. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z SP nr 3 w Mogilnie, które będzie reprezentowała Gminę Mogilno na etapie finału wojewódzkiego. Drużyna SP3: Julia Cienkuszewska kl. 4b, Zofia Wąśniewska kl. 4a i Wiktor Feliński kl. 4b.

Znaczenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach jest doniosłe. Od szybkości decyzji, celowości zabiegów ratowniczych wykonanych doraźnie, bezpośrednio po zaistnieniu nieszczęśliwego wypadku zależy nieraz dalszy los poszkodowanego, a czasami i jego życie.

Każdy z nas powinien znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz procedury postępowania w obliczu różnorodnych zagrożeń. Zarówno dzieci, jak i młodzież mogą służyć pomocą w nagłych zdarzeniach i jednocześnie mobilizować dorosłych do aktywności w tym zakresie.

Kierujemy ogromne podziękowania dla nauczycieli, którzy już od ponad 15 lat przygotowują uczniów do konkursu i zarazem do ratowania nam życia w każdej krytycznej sytuacji.