Cykl warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mogilnie organizują cykl warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Gminie Mogilno. Dwugodzinne warsztaty odbędą się we wszystkich szkołach podstawowych. Tematyka zajęć obejmuje profilaktykę agresji i cyberprzemocy oraz budowanie relacji. Łącznie z młodzieżą zostaną przeprowadzone 22 dwugodzinne warsztaty.

07.06.2022

Szkoła Podstawowa w Wylatowie im. Jana Kochanowskiego, Wylatowo 29, 88-342 Wylatowo

GMINA MOGILNO

7:45-9:25 – Klasa 5 Jeden Za Wszystkich –Wszyscy Za Jednego! –Warsztat O Budowaniu Relacji

7:45-9:25 – Klasa 7 Przemoc I Agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie Konfliktów Bez Przemocy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Mogilnie im. Piotra Wawrzyniaka, ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 88-300 Mogilno

9:40-11:15 – Klasa 5a Jeden Za Wszystkich –Wszyscy Za Jednego! –Warsztat O Budowaniu Relacji

9:40-11:15 – Klasa 5b Przemoc I Agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie Konfliktów Bez Przemocy

Szkoła Podstawowa we Wszedniu z Oddziałem Przedszkolnym im. Adama Mickiewicza, Wszedzień 7, 88-300 Mogilno 

12:00-13:40 – Klasa 4 i 5 Przemoc I Agresja – Stop Agresji!!! – Rozwiązywanie Konfliktów Bez Przemocy

12:00-13:40 – Klasa 7 Jeden Za Wszystkich –Wszyscy Za Jednego! –Warsztat O Budowaniu Relacji

09.06.2022

Zespól Szkolno-Przedszkolny w Padniewie im. Ignacego Paderewskiego, Padniewo 55, 88-300 Mogilno

7:45-9:25 – Klasa 5 Jeden Za Wszystkich –Wszyscy Za Jednego! –Warsztat O Budowaniu Relacji

7:45-9:25 – Klasa 7 Jeden Za Wszystkich –Wszyscy Za Jednego! –Warsztat O Budowaniu Relacji

Szkoła Podstawowa w Strzelcach im. Ofiar Katynia, Strzelce 15, 88-300 Mogilno

10:00-11:35 – Klasa 4 i 5 Jeden Za Wszystkich –Wszyscy Za Jednego! –Warsztat O Budowaniu Relacji

10:00-11:35 – Klasa 7 i 8 Cyberprzemoc Czyli Rzeczywiste Zagrożenia Wirtualnego Świata

Szkoła Podstawowa w Kwieciszewie im. Kazimierza Wielkiego, Kwieciszewo 45, 88-321 Kwieciszewo

11:55-13:25 – Klasa 4 i 5 Jeden Za Wszystkich –Wszyscy Za Jednego! –Warsztat O Budowaniu Relacji

11:55-13:25 – Klasa 7 i 8 Cyberprzemoc Czyli Rzeczywiste Zagrożenia Wirtualnego Świata

13.06.2022

Szkoła Podstawowa nr 3 w Mogilnie im. Mikołaja Kopernika, ul. Piłsudskiego 18, 88-300 Mogilno

8:00-9:35 – Klasa 7  Cyberprzemoc Czyli Rzeczywiste Zagrożenia Wirtualnego Świata

9:45-11:25 – Klasa 7  Cyberprzemoc Czyli Rzeczywiste Zagrożenia Wirtualnego Świata

11:40-13:25 – Klasa 7  Przemoc I Agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie Konfliktów Bez Przemocy

13:35-15:15 – Klasa 7  Przemoc I Agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie Konfliktów Bez Przemocy

14.06.2022

Szkoła Podstawowa nr 2 w Mogilnie im. Marii Konopnickiej, ul. Sądowa 13, 88-300 Mogilno

8:00-9:35 – Klasa 7  – Cyberprzemoc Czyli Rzeczywiste Zagrożenia Wirtualnego Świata

9:45-11:25 – Klasa 7 – Przemoc I Agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie Konfliktów Bez Przemocy

11:40-13:25 – Klasa 7 – Przemoc I Agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie Konfliktów Bez Przemocy

Szkoła Podstawowa w Gębicach im. Tadeusza Kościuszki, Marcinkowo 72, 88-330 Gębice

7:50-9:25 Klasa 7a – Cyberprzemoc Czyli Rzeczywiste Zagrożenia Wirtualnego Świata

9:35-11:10 Klasa 7b – Cyberprzemoc Czyli Rzeczywiste Zagrożenia Wirtualnego Świata

11:25-13:05 Klasa 5a – Przemoc I Agresja – Stop Agresji !!! – Rozwiązywanie Konfliktów Bez Przemocy