Boisko przy SP3 w Mogilnie odnowione

We wrześniu 2022r. Firma ORLIK SERWIS z Czarnkowa odbudowała nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie. Prace remontowe trwały ponad tydzień. Prace polegały na poprawieniu mocowania tulei mocujących do bramek i koszy, wykonaniu natrysku z poliuretanu w dwóch kolorach oraz pomalowaniu linii. Koszt odbudowy nawierzchni boiska wyniósł 103tyś. zł.

Boisko przy SP nr 3 w Mogilnie jest jednym z najbardziej intensywnie wykorzystywanych boisk w naszej gminie. Z boiska korzystają uczniowie szkoły, a po południu dzieci i młodzież. Boisko przy SP3 jest jedynym boiskiem zlokalizowanym przy szkołach z nawierzchnią poliuretanową.