Rozbudowa placu zabaw przy ZSP nr 2 w Mogilnie

Od września 2022r. w budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 w Mogilnie funkcjonuje Przedszkole nr 5 w Mogilnie. Zwiększenie liczby dzieci korzystających z placu zabaw spowodowało konieczność jego rozbudowy. Do tej pory z placu zabaw korzystały dzieci z klas I-III. Od września do tej grupy dołączyły dzieci z trzech grup przedszkolnych. Plac zabaw zyskał jeden moduł. Ze względu na jego rozmiar konieczne było również wykonanie nowego ogrodzenia. Koszt nowego modułu placu zabaw wyniósł 25 tyś. zł.