Dzień Edukacji Narodowej w SP nr 3 w Mogilnie

14 października 2022r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli: Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie pan Paweł Molenda, dyrektor ZOSiP w Mogilnie pan Jarosław Lorek, emerytowani pracownicy Szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

Z okazji Święta wszystkich pracowników edukacji zaproszeni goście mieli okazję wraz z pracownikami obejrzeć tematyczne przedstawienie oraz pokazy taneczne przygotowane przez uczniów pod opieką swoich nauczycieli.

Pani dyrektor Kamila Skowrońska oraz zastępca dyrektora Daria Śniegocka wręczyły wyróżniającym się pracownikom nagrody.