„Tanecznym krokiem” w SP we Wszedniu

Na pierwszym planie Przewodnicząca Stowarzyszenia p.Ewelina Klimacka

27 października 2022 r. w Szkole Podstawowej we Wszedniu odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Tanecznym krokiem” realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Szkoły „Kubusiowi Przyjaciele„. W uroczystym zakończeniu wzięli udział: Starosta Mogileński p. Tomasz Krzesiński,  Przewodniczący Rady Powiatu Pan Robert Musidłowski, Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie Pan Jarosław Lorek, dyrektor SP we Wszedniu Pani Iwona Kosińska, rodzice dzieci biorących udział w zajęciach tanecznych, nauczyciele oraz uczniowie ze Szkoły.

Zadanie miało na celu zorganizowanie warsztatów tanecznych dla dzieci z oddziału przedszkolnego i szkoły w wieku 6-14 lat. W trakcie wielu zabaw tanecznych dzieci nauczyły się przestrzegania ustalonych reguł i zdrowego stylu życia. W ramach projektu zorganizowane zostały:

* spotkanie z psychologiem ze Szkoły Podstawowej we Wszedniu , dotyczące integracji społecznej połączone z treningiem rozwijającym umiejętności i kompetencje społeczne,

* zajęcia/warsztat z udzielania pierwszej pomocy.

W ramach projektu odbyło się tylko 10 warsztatów tanecznych, a efekty są zdumiewające! Dzieci zatańczyły fantastycznie.

Warsztaty prowadził Pan Arkadiusz Milarski ze Studio Kreacji Tańca w Bydgoszczy.

Projekt „Tanecznym krokiem” współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Strona Stowarzyszenia: https://stowarzyszeniekubusiowiprzyjaciele.pl/