Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2023/24

   

Zapisy i rekrutacja dzieci do przedszkoli i szkół prowadzonych

przez Gminę Mogilno – rok szkolny 2023/24

Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas pierwszych będą prowadzone od 16 do 27 stycznia 2023r. Zapraszamy wszystkich rodziców dzieci urodzonych w roku 2016 do  swoich obwodowych szkół.

Rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko do innej szkoły niż obwodowa zapraszamy do szkół od 6 do 17 lutego 2023r., wtedy rozpoczyna się rekrutacja uczniów spoza obwodu.

Rekrutacja do przedszkoli odbędzie się od 6 do 17 marca 2023r. We wszystkich przedszkolach zostało przygotowanych ponad 200 miejsc, w tym 150 w Mogilnie.

Dokumenty niezbędne do zapisania/rekrutacji dziecka do przedszkola lub szkoły są dostępne w placówkach i na ich stronach internetowych.