Zakup busa z dofinansowaniem z PFRON

31 marca 2023r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie zakupił mikrobusa 9-osobowego. W roku 2022 Gmina Mogilno złożyła wniosek do PFERON w Toruniu o dofinansowanie zakupu mikrobusa, który będzie przeznaczony do przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, które uczęszczają do naszych szkół i przedszkoli. Zakupiony mikrobus zwiększy liczbę busów, które obsługują dowozy osób i dzieci niepełnosprawnych. Głównym zadaniem mikrobusa będzie jego przewóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do placówek oraz na zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne.

Zadanie

„Zmniejszenie barier transportowych w Gminie Mogilno poprzez zakup samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”

dofinansowanie: 120.000,00zł

wkład własny Gminy Mogilno: 79.053,80zł

całkowity koszt zakupu: 199.053,80